กรุ๊ปทัวร์สิงคโปร์ คณะจาก สถาบันสอนภาษามีเดียคิดส์

ขอบพระคุณคณะจาก สถาบันสอนภาษามีเดียคิดส์
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่าง 19-21 ม.ค.62

ขอบพระคุณที่ให้ เดย์ พลัส ทราเวลได้ดูแลการเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง