เดย์พลัส | อเมริกา USA

รหัสทัวร์ : BT-USA01_JX

มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 9 วัน 6 คืน

เดือน : ต.ค., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ