เดย์พลัส | ทวีปอื่น ๆ

รหัสทัวร์ : IST40

TURKIYE CLASSY TRIP V2. 10D8N BY TK SEP-NOV24

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
10วัน8คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 21 มื้อ
รหัสทัวร์ : IST41

TURKIYE SUPER SAVE 8D5N W5

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 21 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ
รหัสทัวร์ : BUS10

GRAND GEORGIA AUTUMN IN LOVE BY TK 8D5N

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : BUS09

GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME BY TK 8D5N

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-USA01_JX

มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 9 วัน 6 คืน

เดือน : ต.ค., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DME29_EK

มหัศจรรย์…รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เดือน : พ.ค., ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 5 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 16 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-IST42_TG

มหัศจรรย์..TURKIYE เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 2024 9 วัน 6 คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 19 มื้อ
รหัสทัวร์ :

Frosty Aurora Murmansk – ตามล่าแสงเหนือที่มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน

เดือน : มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7 วัน 5 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : QQCRTWI-MS012

ล่องเรือสำราญเที่ยว 2 ประเทศ 3 เมือง TAIWAN-JAPAN 6 วัน 5 คืน

เดือน : ก.พ.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : QQCRTWI-MS011

ล่องเรือสำราญเที่ยว 2 ประเทศ 4 เมือง TAIWAN-JAPAN 6 วัน 5 คืน

เดือน : ม.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : QQCRTWI-MS010

ล่องเรือสำราญเที่ยว 2 ประเทศ 3 เมือง TAIWAN-JAPAN 6 วัน 5 คืน

เดือน : ม.ค., มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : QQCNAH-MS014

ล่องเรือสำราญเที่ยว 2 ประเทศ 3 เมือง JAPAN-TAIWAN 6 วัน 5 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : QQCNAH-MS013

ล่องเรือสำราญเที่ยว 2 ประเทศ 3 เมือง JAPAN-TAIWAN 5 วัน 4 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-GEO52_G9

มหัศจรรย์…จอร์เจีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 6 คืน

เดือน :

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 6 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-GEO54_EK

มหัศจรรย์…จอร์เจีย WINTER SEASON 9 วัน 6 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : VIST85W5-23

TURKIYE SUPER KNOCK เที่ยวฟินไม่หยุด คุ้มสุด ต้องบอกต่อ

เดือน : ม.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 5 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-GEO59_EK

มหัศจรรย์..GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 9 วัน 6 คืน

เดือน : ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BUS08

ทัวร์จอร์เจีย**ปีใหม่** GRAND GEORGIA NEW YEAR 2024 BY TK 8D5N

เดือน : ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : QQCRHKG-RW1009

ล่องเรือสำราญ เที่ยวฮาวาย เมืองจีน Resort World 1 HONG-KONG – SANYA – HONGKONG 3 วัน 2 คืน (WED) CRUISE ONLY

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3วัน2คืน จำกัด : ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : QQCRPKG-GD067

Genting Dream – มาเลเซีย-สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-มาเลเซีย 5วัน 4คืน_วันพฤหัสบดี (Cruise Only)

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน 4คืน จำกัด : ท่าน อาหาร : มื้อ
1 2 3 5