เดย์พลัส | ทวีปยุโรป

รหัสทัวร์ : BT-USA01_JX

มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 9 วัน 6 คืน

เดือน : ต.ค., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : ITK52

MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

เดือน : มิ.ย., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน 5คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : IEY433

ITALY SWITZERLAND FRANCE มิลาน โคโม่ ทิตลิส ลูเซิร์น ปารีส 8วัน 5คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน 5คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : ITK55

JOURNY WONDER ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9วัน 6คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 20 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-EUR32_EK

มหัศจรรย์…ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 6 คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 16 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-EUR278_EK

มหัศจรรย์…ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2024 9 วัน 6 คืน

เดือน : พ.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 18 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-ICE22_AY

มหัศจรรย์…ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 10 วัน 8 คืน

เดือน : ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
10 วัน 8 คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 20 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-EUR74_EK

มหัศจรรย์…สวิส เยอรมนี ออสเตรีย UNSEEN ยุโรปเมืองรอง (ปรับพักเมืองมิวนิค) 9 วัน 6 คืน

เดือน : ม.ค., มี.ค., เม.ย., พ.ค., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-EUR87_EK

มหัศจรรย์…เบเนลักซ์ เยอรมนี Keukenhof 2024 7 วัน 5 คืน

เดือน : มี.ค., เม.ย., พ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7 วัน 5 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-EUR011_EK

มหัศจรรย์ SEMI สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กราเซีย 3000 จุงเฟรา 7 วัน 4 คืน

เดือน : ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7 วัน 4 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ