เดย์พลัส | ไต้หวัน อาลีซาน

รหัสทัวร์ : TPE25

TAIWAN อาลีซาน ตัวมัม!!! 5D4N (OCT24)

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : TPE23

TAIWAN อาลีซาน…อุทยานแห่งรักV.2 5D4N (MAY-SEP24)

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-TPE36_JX

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 4 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-TPE62_SL

มหัศจรiย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-TPE56_VZ

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : VZTPE81

TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

เดือน : มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-TPE95_VZ

มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5 วัน 4 คืน

เดือน : ก.พ., มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ