เดย์พลัส | แคชเมียร์

รหัสทัวร์ : SXR10

KASHMIR SEASON CHAGNE ดีต่อใจ BY 6E 6D5N SEP-NOV 2024

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 21 ท่าน อาหาร : 11 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-SXR24_6E

มหัศจรรย์…KASHMIR ศรีนาคา พาฮาแกม 5 วัน 4 คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 11 มื้อ
รหัสทัวร์ : SXR07

KASHMIR เย็นสุดขั้ว ยั่วสุดใจ สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ช่วงฤดูหนาว 6D4N

เดือน : ม.ค., ก.พ., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 4 คืน จำกัด : 21 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGSXR-23066E

แคชเมียร์ เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย พิชิต 2 เขา ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ :

ทัวร์แคชเมียร์สวยสุดใจ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย GO SWEET WINTER แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

เดือน : พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7วัน6คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-SXR22_6E

มหัศจรรย์…แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม 5 วัน 4 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 21 ท่าน อาหาร : 11 มื้อ
รหัสทัวร์ : GS-SXR06

ทัวร์แคชเมียร์ – พาฮาลแกม KASHMIR SEASON CHANGE

เดือน : ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน4คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : AGC-6E

Autumn Go sweety Kashmir เที่ยวแคชเมียร์ สวยสุดใจ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย

เดือน : ส.ค., ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7วัน6คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : GS-SXR05

KASHMIR สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน4คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 11 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGSXR-2304SG

แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม (พักบ้านเรือ 3 คืน)

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ