เดย์พลัส | กุ้ยหลิน หนานหนิง

รหัสทัวร์ : ZGKWL-2401VZ

จีน กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง หยางซั่ว เขางวงช้าง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

เดือน : ก.ค., ส.ค., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGNNG-2401DD

จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 21 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-KWL05_VZ

มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน กุ้ยโจว อันชุน หยางซั่ว (ไม่ลงร้าน-รวมวีซ่ากรุ๊ป) 6 วัน 5 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-KWL01_VZ

มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ