เดย์พลัส | กุ้ยหยาง

รหัสทัวร์ : BC03KWE-AQ

บินตรงกุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่ 6 วัน 5 คืน AQ

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGKWL-2401VZ

จีน กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง หยางซั่ว เขางวงช้าง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

เดือน : ก.ค., ส.ค., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC02KWE-AQ

BC02KWE-AQ บินตรงกุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่ 5วัน4คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC01KWE-AQ

บินตรงกุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่ 6วัน5คืน AQ

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ