‘เทือกเขาแอลป์แห่งแผ่นดินจีน’อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน

อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน

‘เทือกเขาแอลป์แห่งแผ่นดินจีน’อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน

ภูเขาสี่ดรุณีนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองตนเองอาป้าของชาวเชียงและชาวทิเบต อยู่มณฑลเสฉวน
ทัศนียภาพอันงดงามคล้ายธรรมชาติในแถบยุโรปใต้จนได้รับฉายาว่า “เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน”

ชื่อสี่ดรุณีมีที่มาจากตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ ต้ากูเหนียงซาน, เออร์กูเหนียงซาน, ซานกูเหนียงซาน และซื่อกูเหนียงซาน
เทือกเขาสี่ดรุณีตั้งชื่อตามยอดเขาสูงสี่ยอด ที่ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้และทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี
โดยยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 6,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : เดือน 7 ถึงเดือน 8 (ดอกไม้บานเต็มภูเขา) และ กลางเดือน 10 ถึงกลางเดือน 11 (ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี)

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวจีนได้ที่ 02-101-2276