เจดีย์แดงชูเรโตะ (Chureito Pagoda)

เจดีย์แดงชูเรโตะ (Chureito Pagoda)

เรียกได้ว่าเป็นมุมที่ใครเห็นก็รู้สึก ความเป็นญี่ปุ่น
มีครบทั้งภูเขาไฟฟูจิที่เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง

ไม่ว่าจะมุมไหนของภาพก็คิดได้อย่างเดียวว่านี่คือประเทศ “ญี่ปุ่น”
ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida) จ.ยามานาชิ (Yamanashi)
เป็นแหล่งบ่มเพาะวัฒนธรรมและสืบทอดขนบธรรมประเพณี

ประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองภายใต้ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
โดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นพระเอกของเมือง อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 750 เมตร

เจดีย์แดงชูเรโตะ (Chureito Pagoda) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์วีรชน ตั้งอยู่ในตอนกลางระหว่างภูเขาอาราคุระยามะ (Arakurayama) บริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุระยามะเซ็นเก็ง (Arakurayama Sengen Park) ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆ เจดีย์ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่น

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก https://kiji.life

สอบถามทัวร์ติดต่อ

📲โทร.02-101-2276