วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง

วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง

วัดหยวนทงตกแต่งร่มรื่นสวยงาม สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี
โดยฮ่องเต้ อวี้เหม่าซุน แห่งราชอาณาจักรหนานโจว ได้สร้างวัดนี้ขึ้น ระหว่าง ศตวรรษที่ 8 และ ซึ่งต่อมาเป็นวัด ผู่โถวเหลา
แต่เมื่อมีการบูรณะอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ชิง ก็กลับมาใช้ชื่อหยวนทงเหมือนเดิม แต่การสร้างวัดหยวนทงแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน
เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด

เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม
กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จำลอง)
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้

และในช่วงปลายเดือน ก.พ.- กลางเดือน มี.ค.ของทุกปีท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของต้นซากุระที่ออกดอกอย่างสวยงามบริเวณรอบวัด

 

เที่ยวคุนหมิงกับเดย์พลัสทราเวล