ย่าติง เมืองแห่งสมญานามว่า แชงกรี่ล่าแห่งสุดท้าย

อุทยานแห่งชาติย่าติง มณฑลเฉิงตู ประเทศจีน

ย่าติงดินแดน แห่งสมญานามว่า แชงกรี่ล่าแห่งสุดท้าย

ย่าติงภูมิประเทศเป็นภูเขาและทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของดินแดนที่ราบสูงเสฉวน จะเห็นชาวทิเบตออกมาเลี้ยงจามรี ผ่านวัดแบบทิเบต ผ่านทุ่งหญ้า ป่าเปลี่ยนสีที่มีให้เห็นระหว่างทางและวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะอันสวยงามระหว่างตลอดเส้นทางเดินทางสู่ย่าติง  ระหว่างเส้นทาง ข้ามภูเขา 3 ลูก คือ ภูเขาเจี่ยนจือวานซาน ภูเขาข่าจือลาซาน และเทือกเขาไห่จือซาน ยอดเขาที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขาชื่อทู่เอ่อซาน (ภูเขากระต่าย) หุบเขาบริเวณนี้มีความสวยงามและแปลกตา มีทุ่งหินกว้างสุดตา มีลำธารไหลแซมทุ่งหินคล้ายกับว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลหรือจมอยู่ในน้ำมาก่อน วัฒนธรรมของชาวเมืองเป็นแบบชาวทิเบต ย่าติงเป็นความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาการได้ไปสัมผัสย่าติงนี้ควรยิ่งนัก  ในอุทยานแห่งชาติย่าติง เมืองเฉิงตู มีจุดแต่ละจุดที่ทัวร์ย่าติงและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้

จุดที่หน้าสนใจเมื่อคุณเดินทางมาเที่ยวย่าติง ในเขตอุทยานย่าติง
• ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ระยะทางใกล้ที่สุด สามารถถ่ายภาพ ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ

• ทะเลสาบ 5 สี เป็นทะเลสาบที่อยู่บนเขาหิมะ สามารถไปเที่ยวแบบครึ่งวันได้

• ทะเลสาบน้ำนม ทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขา สูงระดับ 4,500 เมตร ใช้เวลาเดินทางไกล นักท่องเที่ยวนิยมขี่ม้าที่มีชาวทิเบตคอยจูง