นักท่องเที่ยวไทยเฮ…ได้เวลาไปเที่ยวไต้หวันแล้ว ต่อฟรีวีซ่าให้คนไทยไปอีก 1 ปี

นักท่องเที่ยวไทยเฮ…ได้เวลาไปเที่ยวไต้หวันแล้ว ต่อฟรีวีซ่าให้คนไทยไปอีก 1 ปี
ไต้หวัน ต่อฟรีวีซ่าให้คนไทยไปอีก 1 ปี ถือพาสปอร์ตไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องขอวีซ่า!

เที่ยวไต้หวัน ไม่ต้องง้อวีซ่า ทางการไต้หวันประกาศ ขยายเวลา ยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวัน สำหรับคนไทย เพิ่มอีก 1 ปี จากกำหนดเดิมที่ฟรีวีซ่าจะหมดลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นี้
หลังจากที่รอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อ ว่าไต้หวันจะต่ออายุฟรีวีซ่าให้ผู้ถือพาสปอร์ตสัญชาติไทยหรือไม่ ล่าสุด กระทรวงต่างประเทศไต้หวัน ก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ “ขยายเวลาฟรีวีซ่า”
ให้กับคนไทย รวมถึงประเทศ บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย ต่อไปอีก 1 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถพำนักได้สูงสุด 14 วัน

 

ผู้ขอยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวต้องมีคุณสมบัติและเอกสาร ดังต่อไปนี้

เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา(ไม่รวมถึงหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ) โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ตั๋วเครื่องบินเอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศต้นทางหรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต
จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี และไม่มีประวัติอาชญากรรมจากการตรวจของหน่วยงาน
กรอกข้อความบัตรตรวจคนเข้าเมืองอย่างสมบูรณ์ เตรียมหลักฐานการจองโรงแรม หรือ ข้อมูลที่พักอาศัยและผู้ติดต่อ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับการตรวจสอบจากหน่ายงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ต่อไป

 

นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ เดือนม.ค. – เม.ย. ปี 2562 พบว่า
มีนักท่องเที่ยวไทย จำนวน 140,925 คนเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 25% โดยในปี 2562
เดือนมกราคม มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวไต้หวัน จำนวน 27,164 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.44%
เดือนก.พ. มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวไต้หวัน จำนวน 28,829 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 57.66%
เดือนมี.ค. มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวไต้หวัน จำนวน 42,649 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26%
และเดือนเม.ย.มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวไต้หวัน จำนวน 42,283 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23.92%

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
travel.mthai
khaosod.

สนใจเที่ยวทัวร์ไต้หวัน
ติดต่อได้ที่
เดย์พลัส ทราเวล
☎️โทร.02-101-2276
ทีมงานเซลล์
061-484-5588 คุณโอ๋
092-560-5222 คุณอมยิ้ม
085-143-8228 คุณพิม
✅รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทุกเส้นทาง